قیمت روز هر گرم طلا (تومان): 1,227,000 تماس با پشتیبانی: 28111070-021 داخلی 101

فیلتر محصولات

فیلترهای فعال:

  گوشواره 195 محصول وجود دارد

  در صفحه
  • 1,432,000 تومان
   جدید

   گوزن ها که از ابتداگوزن نبودندآدم هایی بودندکه از بی وفایی کسیبیش از اندازهتعجب کردند

   1,432,000 تومان
  • 1,808,000 تومان
   جدید

   حتی طولانی ترین شب نیز با اولین تیغ درخشان نور به پایان میرسد،حتی اگر به بلندای یلدا باشد.بیدار و امیدوار باشخورشیدی در راه است.

   1,808,000 تومان
  • 3,257,000 تومان
   جدید

   تو همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانندش را...

   3,257,000 تومان
  • 4,756,000 تومان
   جدید

   .خبر آمد!خبری در راه استقاصدک رقص کنان می آیداو ز راز دل من آگاه استمی دانمخبری خوش ز سفر آوردهقدمت خیر گلم،قاصدکم!قدمت خیر!بهار در راه است

   4,756,000 تومان
   In stock
  • 1,832,000 تومان
   جدید

   .زندگی را ورق بزنهر فصلش را خوب بخوانبا بهار برقصبا تابستان بچرخدر پاییزش عاشقانه قدم بزنبا زمستانش بنشینو چایت را به سلامتینفس کشیدنت بنوشزندگی را باید زندگی کردآنطور که دلت می گویدمبادا زندگی را دست نخوردهبرای مرگ بگذاری

   1,832,000 تومان
  • 1,409,000 تومان
   جدید

   آرزو کن با منکه اگر خــواست زمســـتان برود!گرمیِ دستِ تو اما باشد“مــا” ی ما “مـــن” نشودسایه ات از سرِ تنهاییِ من کم نشود!

   1,409,000 تومان
  • 1,194,000 تومان
   جدید

   بــــه دل هـــــوای تـــو دارم و بر و دوشتکه تا سپیده دم امشب کشم درآغوشتچنان نسیم که گلبرگ ها ز گل بکندبرون کنم ز تنت برگ برگ تن پوشتچه گوشواره ای از بوسه های من خوش ترکـــه دانه دانه نشیند بــــه لالـــه ی گوشت

   1,194,000 تومان
  • 1,864,000 تومان
   جدید

   بــــه دل هـــــوای تـــو دارم و بر و دوشتکه تا سپیده دم امشب کشم درآغوشتچنان نسیم که گلبرگ ها ز گل بکندبرون کنم ز تنت برگ برگ تن پوشتچه گوشواره ای از بوسه های من خوش ترکـــه دانه دانه نشیند بــــه لالـــه ی گوشت

   1,864,000 تومان
  • 5,535,000 تومان
   جدید

   وقتی باهاته فقط رویا میبینی چی از این قشنگتر...

   5,535,000 تومان
   موجود
  • 3,467,000 تومان
   جدید

   می خواهم به آسمان برومتا برایت ستاره ها را دست چین کنمو تو موهایت را با آنها شانه کنیتا آسمان لا به لای موهای موج دار تو برقصدو ستاره ها تا زلف هایت سر بخورند...گوشواره هایت را با آنهابه گوشهایت بیاویزی...من تاب خوردن آنها را ببینمو تو روزهاستاره ها را

   3,467,000 تومان
   موجود
  • 1,363,000 تومان
   جدید

   بزرگترین ریسک، ریسک نکردن است!در این دنیا که به سرعت تغییر می کند، تنها استراتژی که شکست را تضمین می کند، ریسک نکردن است.

   1,363,000 تومان
   موجود
  • 2,762,000 تومان
   جدید

   محبوبم؛اگر روزی از تو درباره ی من پرسیدندزیاد فکر نکن !مغرور، به ایشان بگو:دوستم داردبسیار دوستم دارد ....از ۱ تا ۱۰ بهش چند میدی؟.

   2,762,000 تومان
   موجود